Författararkiv

Ragnhild Ahlgren

Läkemedel testas mot polyper i tarmen

Familjär Adenomatös Polypos (FAP) är en ärftlig sjukdom som beror på förändringar i APC-genen. Personer med FAP kan få hundratals till tusentals polyper i tarmen som utan behandling kan utvecklas till cancer. Nu har amerikanska forskare funnit att en kombination av två läkemedel minskar både antalet och storleken på polyper hos patienter med FAP […]