Beteende

Lek minskar hundens stress

Schäfer som leker

Schäferhundar som leker med sin ägare är mindre stressade visar forskning från Linköpings universitet. Foto: Dreamstime

Det är välkänt att människor mår bra av att umgås med hundar men mår de lika bra av att umgås med oss? Ny forskning visar att hundar som leker med sina ägare har mindre mängd stresshormon i pälsen.

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en ny metod som mäter mängden av stresshormonet kortisol i hundens pälshår. Kortisol bildas när kroppen förnimmer ett hot eller upplever en krissituation och gör att vi får mer socker i blodet så att vi kan ”fly eller fäkta”.

Till skillnad från när man mäter kortisol i saliv eller blod, så ger ”hårkortisol” ett mått på hundens stressnivå över längre tid eftersom kortisol lagras upp i pälsen.

– Vi fick nys om att metoden användes på människohår här på universitetet. Vi har tidigare mätt mängden kortisol i saliv vilket är ett korttidskortisol, då mäter man kortisol så att säga i nutid.  Att kunna mäta stress hos hundar över längre tid tyckte vi verkade jättespännande, säger Lina Roth, forskare på Linköpings universitet och en av de som står bakom studien som publicerades i tidskriften Scientific Reports i januari i år.

Forskarna klippte av en bit pälshår från 59 schäferhundar vid tre tillfällen, i januari, maj och september och mätte mängden av stresshormonet kortisol. Hundägarna klassade om deras hundar var arbetshundar (polis – eller försvarshundar i det här fallet), tävlingshundar eller sällskapshundar.

För att se om det fanns någon koppling mellan hundens livsstil och stress fick ägarna också besvara ett frågeformulär, C-BARQ med frågor om hundarnas vardagsliv, deras beteende och hur de reagerar på t ex andra hundar och människor. De fick också svara på frågor om hur de leker, tränar och belönar sina hundar.

Tävlingshundar har höga nivåer kortisol

Resultaten visade att kortisolnivåerna varierade med både livsstil och årstid. Tävlingshundarna hade högre halter av kortisol i sin päls än de andra grupperna och skillnaden var störst i januari.

Det kan finnas flera skäl till att tävlingshundarna hade högre nivåer menar Lina Roth men påpekar också att det bara är hypoteser.

– Majoriteten av dem var var hundar som  tränas och tävlar i IPO. Det är en mer avancerad tävlingsform där skyddsarbete ingår och lite skarpare lydnad, det är möjligt att de som vill träna IPO väljer hundar med en viss personlighet och att sambandet vi ser är länkat till en personlighet och inte till tävling. Det kan också vara så att att de har en viss träningsmetod som påverkar kortisolnivåerna, det kanske går från noll till hundra i hundens vardag. Från att den ligger och vilar blir det en hög träningsdos medan sällskapshundarna ligger och vilar och sedan blir det lättare träning eller en promenad och skillnaden blir inte så stor, säger hon.

Att nivåerna var högre i januari kan bero på att det avspeglar tiden mellan oktober och december vilket är utanför tävlingssäsongen och att hundarna kanske är mer rastlösa då vilket kan skapa stress.

Lek och belöning lugnar

Ett annat resultat av studien var att hundar som leker och får belöning av sina ägare hade lägre nivåer av kortisol i pälsen.

–  Den mänskliga interaktionen betyder mer än man kanske tror. Den lilla leken och belöningen och positiva samvaron med hunden har faktiskt en lugnande effekt både på dem och på oss. Det kanske inte behöver vara så avancerat med mycket leksaker utan det räcker med husse och matte för att få en positiv samvaro, fortsätter hon.

Hittills har forskarna bara undersökt schäfrar så det går inte att säga om andra hundar påverkas på samma sätt. Nu vill de undersöka flera raser men först måste de se om metoden fungerar på andra pälstyper.

– Hundars pälshår är väldigt olika, det kan vara krulligt, rakt, vitt, svart och allt möjligt så vi behöver  kolla om inlagringen av kortisol påverkas av olika hårtyper.

Har du hund själv och hur mycket leker du med den?

–   Ja,  just nu som nybliven mamma igen får det bli några minuter här och var under dagarna. Men hundar är ju väldigt anpassningsbara och följer rytmen hos husse och matte så det är väldigt tacksamt, säger Lina Roth.

Läs mer om hundbeteende här.

 

Pudel

Forskarna i Linköping undersöker nu om deras metod att mäta kortisol i pälshår fungerar på andra pälstyper. Foto:Dreamstime

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel: Hair cortisol varies with season and lifestyle and relates to human interactions in German shepherd dogs av Lina S.V. Roth, Åshild Faresjö, Elvar Theodorsson och Per Jensen.Scientific Reports 6:19631. DOI: 10.1038/srep19631