Beteende

Kärlekshormon stärker band mellan hund och människa

Hund

När hundar ser sina ägare i ögonen frisätts kärlekshormonet oxytocin visar japanska forskare. Foto: Ragnhild Ahlgren

Hunden har levt sida vid sida med människan i tiotusentals år och spelar en stor roll i många människors liv. Men hur kommer det sig att vi formar så starka band med våra hundar? Hormonet oxytocin kan ha betydelse tror forskarna.

För tiotusentals år sedan närmade sig vargar människans boningar, lockade av matrester de hittade i utkanten av boningsplatserna. Att leva nära människan visade sig vara en fördel, det gjorde det enklare att hitta föda och de vargar med egenskaper som gjorde det lättare att samexistera med människan klarade sig bäst.

Så tror forskarna att den evolutionära processen som lett fram till att hunden blivit tam började. En viktig del är hundens förmåga att förstå och kunna kommunicera med oss människor och det är här oxytocin kommer in i bilden.

Oxytocin, eller kärlekshormonet som det också kallas, behövs för att vi skall knyta an till våra barn eller vår kärlekspartner. Det gör oss tillitsfulla, generösa och hjälper oss att tolka sociala signaler. När föräldrar och spädbarn ser varandra i ögonen frisätts oxytocin och det bidrar till de starka känslomässiga band som formas mellan det lilla barnet och föräldern. Ju mer ögonkontakt, desto mer oxytocin och känsla av välbefinnande hos både förälder och barn.

Ögonkontakt

Japanska forskare visar nu att samma sak verkar hända mellan hundar och deras ägare. När de tittar in i varandras ögon ökar nivåerna av oxytocin hos både hund och ägare.

I studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science i april i år, observerade forskarna samspelet mellan 30 hundar och deras ägare under 30 minuter. Både tikar och hannar deltog i experimentet och hundarna var av olika raser som pudel, golden retriever, dvärgschnauzer, dvärgtax och jack russell terrier.

Forskarna mätte hur länge hundarna tittade på sin ägare, hur mycket ägaren smekte, klappade och pratade med hunden, och hur mycket oxytocin som fanns i urinen.  Efter 30 minuter hade de hundar som hållit ögonkontakten längst med sina ägare högst nivåer av oxytocin och även deras ägare hade högre nivåer av hormonet. Det spelade ingen roll vilken ras eller kön hunden hade i det här experimentet.

Vargen beter sig annorlunda

Samma försök gjordes på fem vargar som fötts upp i fångenskap och levt nära sina ägare. Vargarna sökte inte ögonkontakt med sin ägare på samma sätt och varken varg eller ägare utsöndrade oxytocin. Det verkar som om den här mekanismen saknas hos vargen. Till skillnad mot hundar så upplever vargar ögonkontakt hotfullt och undviker ögonkontakt med människor, skriver forskarna i sin artikel.

– Det är möjligt att hunden på ett skickligt och omedvetet sätt utnyttjat ett system som hos människan är avsett att skapa band mellan förälder och barn, säger Takefumi Kikusui, professor på Azabu University, Japan och en av forskarna bakom studien, i en intervju i New York Times.

Han tror också att skillnaden mellan hundens och vargens sätt att använda ögonkontakt tyder på att hunden har förvärvat den här överlägsna förmågan under tiden den levt med människan och att det är en del av den evolutionära processen som lett fram till att hunden blivit tam.

Oxytocin i näsan

För att undersöka om det var oxytocinet som gjorde att hundarna sökte ögonkontakt gjorde forskarna ett annat experiment där hundarna fick oxytocin eller en saltlösning sprejat i nosen. Hundarna återförenades med sina ägare i ett rum där det också fanns andra människor.

Återigen observerade forskarna hur hundarna interagerade med sina ägare. Det visade sig att de tikar som fått oxytocin sökte mer ögonkontakt med sina ägare än de som fått en saltlösning och deras ägare utsöndrade mer oxytocin. Samma beteende observerades inte hos hannarna. Vargar som fått oxytocin i nosen sökte inte heller mer ögonkontakt med sina ägare.

Varför hannarna betedde sig annorlunda vet man inte men en anledning kan vara att det fanns främlingar i rummet och att det utlöste ett vaksamt beteende hos hannarna, så spekulerar i varje fall de japanska forskarna.

Tre minuter av kärlek

Annan kontakt mellan människa och hund påverkar också hormonnivåerna. Det räcker att klappa, smeka och prata med sin hund i tre minuter så ökar mängden oxytocin i blodet hos både hund och ägare, det har svenska forskare visat. Och det är inte bara en känsla av välbefinnande som oxytocin ger. Australiensiska forskare  vid Monash University i Melbourne har visat att hundars förmåga att förstå en instruktion från en tränare förbättrades efter att de fått oxytocin.

I den här studien gömde forskarna en godisbit i en av två matskålar. En instruktör pekade på matskålen som innehöll godisbiten och hundarnas förmåga att gå till rätt matskål betygsattes. För att förhindra att hundarna luktade sig till rätt skål gömdes en godisbit under den andra skålen så att båda luktade likadant. 62 hundar deltog i experimentet och hälften fick oxytocin sprejat i näsan innan testet. Hundarna som fått oxytocin var mycket  bättre på att ta rätt matskål än de som fått en saltlösning.

– Nästa steg blir att göra samma försök på vargar för att se hur oxytocin påverkar dem, det skulle verkligen säga något om evolutionen, säger Jessica Oliva, en av de australiensiska forskarna till ABC Science.

Oxytocin gör att hundar förstår oss bättre  Foto: Ragnhild Ahlgren

Oxytocin gör att hundar förstår oss bättre
Foto: Ragnhild Ahlgren

Så oxytocin gör inte bara att hundar söker kontakt med oss människor, det gör också att de förstår oss och våra signaler bättre vilket i sin tur gör det lättare för dem att utföra alla de uppgifter vi ger dem.