Genetik

Förhistoriskt DNA hjälper forskare kartlägga hundens ursprung

 Hundens föregångare skiljdes från vargen redan någon gång mellan 27 000 och 40 000 år sedan. Det visar en ny studie från Stockholms Universitet. Foto: Love Dalén

Genom att analysera en förhistorisk benbit visar forskare från Stockholm Universitet att hundens föregångare skiljdes från vargen redan någon gång mellan 27 000 och 40 000 år sedan. Foto: Love Dalén Licens: Creative Commons

En benbit från en förhistorisk varg kastar ljus över hundens ursprung. Love Dalén, docent på Naturhistoriska Riksmuseet, hittade benbiten vid en forskningsexpedition till Tajmyrhalvön i norra Sibirien. Analys av benbitens arvsmassa visade att vargen var besläktad med föregångaren till dagens hundar och vargar. 

– När vi isolerade DNA från benbiten förstod vi att den var mycket gammal. Det fanns specifika tecken i DNAt som visade att det kom från ett förhistoriskt material. DNA degraderas på ett speciellt sätt när de ligger i marken så länge, säger Pontus Skoglund, forskare på Harvard University och Stockholms Universitet och en av forskarna bakom studien som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Current Biology i juni.

Varg

När och var processen som lett fram till att vargen blivit hund är kontroversiell. Foto: Dreamstine

Benbiten daterades med kol-14 metoden och det visade sig att den var 35 000 år gammal. Forskarna sekvenserade arvsmassan och resultatet visade att benbiten kom från en varghanne. Forskarna jämförde varghannens DNA med DNA från nutida och förhistoriska hundar och vargar och visade att den tillhörde en grupp vargar som vid den här tiden gav upphov till Tajmyrvargen och dagens hundar och vargar.

– Våra resultat säger något om när hunden separerades från vargen och att det skedde någon gång mellan 27 000 och 40 000 år sedan. Däremot kan vi inte säga något om var det skedde, säger Pontus Skoglund.

 När och var hunden blev tam kontroversiellt

Tid och plats för när hunden började domesticeras är annars ett kontroversiellt ämne och olika forskargrupper har fört fram olika teorier. Det finns arkeologiska fynd av skallar från Ryssland och Belgien som en del forskare tror kommer från hundar som levde för 30 000 år sedan medan andra menar att de äldsta hundarna är 16 000 år gamla och baserar det på fynd av hundskallar i Ryssland och Tyskland.

Även genetiska data skiljer sig åt. En studie av DNA från förhistoriska hundar och vargar visar att de skiljdes åt för 32 000 år sedan i Europa men andra menar att det skedde i Sydostasien för mindre än 16 000 år sedan.

Den här studien tyder alltså på att separationen skett för mer än 27 000 år sedan, en tid då människan fortfarande var jägare-samlare och innan jordbruket uppstått.

Släkting till Siberian Husky

En teori är att processen som legat bakom att vargen blev till hund började med att vargar självmant närmade sig människans boplatser, dit lockade av matrester och att det här kan ha skett på flera olika platser. De vargar som hade egenskaper som gjorde att de kunde samexistera med människor klarade sig bäst.

Siberian Husky

Siberian Huskies har ett genetiskt släktskap med en förhistorisk varg som levde på Tajmyrhalvön i nordligaste Sibirien för 35 000 år sedan. Foto: Dreamstine

Den genetiska analysen av Tajmyrvargens DNA visade också att den är besläktad med nutida hundar.

– Vi hittade bevis för att Siberian Husky och Grönlandshundar har ett genetiskt släktskap med den förhistoriska vargen, ett band som andra hundar inte har, säger Pontus Skoglund.

Varför är det viktigt att förstå när hunden domesticerades?

– Det säger något om människorna som levde då, hur de såg på världen omkring sig och hur de interagerade med varandra. Det är ganska komplicerat att tämja ett annat djur och ha det som en del av gruppen, menar Pontus Skoglund.

 

Ancient Wolf Genome Reveals an Early Divergence of Domestic Dog Ancestors and Admixture into High-Latitude Breeds

Current Biology, Volume 25, Issue 11, p1515–1519, 1 June 2015