Infektion

Grönt ljus för malariavaccin

Världens första malariavaccin har godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Världens första malariavaccin har godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Malaria orsakas av en parasit som sprids till människor  med myggan Anopheles. Foto:James Gathany, Center for Disease Control, USA

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA meddelande den 24 juli att den har gjort en positiv bedömning av malariavaccinet Mosquirix. Vaccinet bedöms vara säkert och effektivt och är det första vaccin mot malaria som har granskats av en läkemedelsmyndighet.

Mosquirix är avsett för barn i åldrarna sex veckor till 17 månader i Afrika söder om Sahara där malaria är utbrett. Vaccinet har utvecklats av det brittiska läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline tillsammans med  Malaria PATHVaccine Initiativ, en ideell organisation vars mål är att utrota malaria.

Nästa steg är att WHO kommer med rekommendationer för hur Mosquirix skall användas och sedan beslutar myndigheterna i varje enskilt land i området om de skall in-licensera vaccinet. WHO väntas komma med sin rekommendation i november 2015.

Kan förhindra miljontals fall av malaria

– Varje dag ser jag med egna ögon den enorma belastning malaria har på barn, familjer och samhällen här i Kenya och runt om i Afrika. Möjligheten att ett malariavaccin tagit ett steg närmare verkligheten är goda nyheter. Kliniska data visar att RTS,S (Mosquirix), om det används korrekt, har potentialen att förhindra miljontals fall av malaria i Afrika söder om Sahara. Vi forskare ser fram emot vägledning från WHO om hur de rekommenderar att detta nya verktyg i kampen mot malaria sprids och används, säger Dr Patricia Njuguna, som ansvarat för de kliniska testen av vaccinet i Kilifi, Kenya i ett pressmeddelande från PATH Malaria Vaccine Initiativ.

EMAs bedömning baseras på resultaten av de kliniska test som gjorts på vaccinet och som tidigare i år publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet. Vaccinet, som testades på cirka 16 000 barn på tretton olika kliniker i åtta afrikanska länder, halverade antalet fall av malaria hos barn i åldern fem till sjutton månader och minskade antalet spädbarn i åldern sex till tolv veckor som blev sjuka med en tredjedel.

Trots Mosquirix begränsade effekt  menar EMA att fördelarna med vaccinet uppväger riskerna i båda de åldersgrupper där det testats. Fördelen av att vaccinera barn i områden med stor utbredning av malaria och med hög dödlighet är speciellt stor, bedömmer EMA.

Ett barn dör av malaria varje minut

– EMAs vetenskapliga yttrande utgör ytterligare ett viktigt steg mot att världens första malariavaccin blir tillgängligt för små barn. RTS,S är på egen hand inte är det fullständiga svaret mot malaria. Tillsammans med andra insatser som myggnät och insekticider ger det ett betydelsefullt bidrag till att kontrollera effekten av malaria på barn i de afrikanska samhällen som behöver det som mest, säger Andrew Witty, CEO på GSK i ett uttalande.

GSK har sagt att  priset för vaccinet skall täcka produktionskostnaden plus en liten vinst på fem procent som läkemedelsföretaget avser att återinvestera i forskning och utveckling av nästa generation malaria vaccin.

Malaria beror på parasiten Plasmodium som överförs till människa via myggan Anopheles. Plasmodium Falsiparum orsakar den allvarligaste formen av malaria och ger flest dödsfall. Invånarna i områden där malaria finns året om bygger upp ett visst skydd mot parasiten, en process som tar flera år. Därför är det främst barn under fem år som blir allvarligt sjuka och dör av sjukdomen. Mosquirix skyddar mot Plasmodium Falsiparum infektion.

Under 2013 rapporterades 198 miljoner fall av malaria och 584 000 dog av sjukdomen, av dem var 453 000 barn under fem år. 90 procent av alla dödsfall skedde i Afrika där ett barn dör av malaria varje minut. Sedan 2000 har antalet dödsfall av malaria minskat med nästan 50 procent.

Läs en tidigare artikel om malaria