Infektion

Malariavaccin kan komma redan 2016

Foto: James Gathany; CDC

Malaria beror på parasiten Plasmodium som överförs till människa via myggan Anopheles. Foto: James Gathany; CDC

Ett vaccin mot malaria kan bli verklighet 2016. Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline har lämnat in en ansökan om licens för sitt malariavaccin RTS,S  till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Vaccinet som testats på  i sju afrikanska länder halverade antalet fall av malaria hos barn i åldern fem till sjutton månader och minskade antalet spädbarn som blev sjuka med en tredjedel.

Vaccinet ska, om det godkänns, användas på barn i Afrika som ett komplement till myggnät och malariamediciner säger GlaxoSmithKline i ett uttalande.

— Ett vaccin vore fantastiskt, säger läkaren Susanna Ericsson, som arbetat för Läkare utan gränser i Afrika flera gånger.

584 000 dog av malaria 2013

I Centralafrikanska republiken var hon ”flying doctor” och arbetade på olika ställen i landet. I Demokratiska republiken Kongo drev hon bland annat ett sjukhus och var där en av två läkare. Stor fattigdom och undernäring mötte henne i Afrika och hon fick på nära håll uppleva effekten av malaria, framför allt på små barn.

—Värst utsatta är barn mellan ett och två år. Spädbarn som ammas får ett visst skydd via bröstmjölken. Varje vecka hade vi ett barn som dog, under regnperioden då det finns fler myggor kunde det vara två eller tre, säger Susanna Ericsson.

Enligt siffror från WHO rapporterades 198 miljoner fall av malaria 2013 och av dem dog 584 000, de flesta barn under fem år. Afrika söder om Sahara är hårdast drabbat och står för åttio procent av fallen.

Hög feber, frossa och trötthet vanliga symtom

Malaria beror på parasiten Plasmodium som överförs till människa via myggan Anopheles. Plasmodium Falsiparum orsakar den allvarligaste formen av malaria och ger flest dödsfall. Invånarna i områden där malaria finns året om bygger upp ett visst skydd mot parasiten, en process som tar flera år. Därför är det främst barn under fem år som blir allvarligt sjuka och dör av sjukdomen.

Parasiten angriper först levern. Den attackerar sedan de röda blodkropparna där den förökar sig.  Blodkropparna spricker och parasiten kan infektera nya blodkroppar vilket till slut leder till blodbrist. De infekterade blodkropparna täpper också igen de minsta kärlen i olika organ. Om hjärnan drabbas leder det till kramper, förlamning och koma.

Symtomen är varierande, hög feber, frossa, trötthet och huvudvärk, men också hosta, diarré, illamående och kräkningar förekommer.

Malaria går att behandla

— Det är viktigt att komma ihåg att malaria går att behandla. Vi kunde få in barn med så svår blodbrist att vi inte trodde de skulle klara sig över natten. Men med medicin och blodtransfusion blev de bättre och efter ett par dagar hade vi ett piggt barn som till och med orkade äta en skorpa, säger Susanna Ericsson.

Men alla hinner inte fram till kliniken i tid. Många måste gå i flera dagar för att komma fram och då kan det vara för sent att ge barnen behandling. Även ett vaccin som inte ger ett hundraprocentigt skydd skulle göra stor skillnad menar Susanna Ericsson. Ett vaccin som gör att barnen inte blir så svårt sjuka skulle ge dem extra tid och fler skulle hinna få behandling.

Tog 30 år att utveckla ett vaccin

Och det nya vaccinet från GSK ger bara ett delvis skydd mot parasiten och effekten avtar med tiden.

– Det är bra för att vara ett malariavaccin men i jämförelse med andra vaccin är det dåligt, säger Sandra Nilsson, malariaforskare på Harvard School of Public Health i Boston, USA.

Att ta fram ett vaccin mot malaria har varit svårt och det har tagit trettio år för forskarna att utveckla RTS,S vaccinet. Det är designat att hindra parasiten att ta sig in i levern.

Parasiten lurar immunförsvaret

Det finns flera anledningar att det är så svårt att utveckla malariavaccin

– Malariaparasiten ändrar sig hela tiden och anpassar sig till vårt immunförsvar, det gör den till en svår fiende att attackera. Det är också svårt att testa malariavaccin i försöksdjur, vaccin som gett lovande resultat i djur har sedan inte fungerat lika bra på människor, säger professor Jake Kurtis vid Rhode Island Hospital, Brown University School of Medicine.

Hans forskargrupp har hittat ett nytt protein från parasiten som har potentialen att användas som ett vaccin i framtiden.

– Vi identifierade en ny vaccinkandidat genom att studera serum hos barn som var resistenta mot malaria och jämförde det med serum hos barn som insjuknade i malaria, säger Jake Kurtis.

Använde serum från barn

Forskarna samlade in blod från över 750 barn i Tanzania där malaria är vanligt. De följde barnen under deras första fyra levnadsår. Sex procent av barnen insjuknade inte i malaria utan utvecklade ett skydd mot sjukdomen. Hos de här barnen hittade forskarna flera antikroppar mot malariaparasiten som saknades hos de sjuka barnen.

Forskarna fokuserade på parasitproteinet PfSEA-1 som verkar behövas för att parasiten skall ta sig ut från de röda blodkropparna och sedan infektera nya, en process som är nödvändig för parasitens överlevnad. När forskarna injicerade möss med PfSEA-1 som ett vaccin, producerade de också antikroppar som skyddade dem mot en annars dödlig malariainfektion.

– Det var ett väldigt intressant sätt att gå tillväga,  att de tittade på serum ifrån barn som var resistenta och att de identifierade ett nytt protein som kan vara en vaccinkandidat, säger Sandra Nilsson. Men det går inte att dra slutsatsen att det var antikropparna mot det här proteinet som gav barnen skydd, det kan vara andra faktorer. Det var också en liten grupp barn de studerade och då är konklusionerna osäkra.

Viktigt att utveckla nya vacciner

– Det är lång väg kvar innan det här kan bli ett vaccin. Första steg är att pröva om det är effektivt i apor, om resultaten är positiva blir nästa steg att testa om det är säkert och effektivt i människa, en process som tar flera år, säger Jake Kurtis.

– Att identifiera nya målproteiner på malariaparasiten som kan användas för att utveckla nya vacciner är nödvändig och viktig forskning. Även om de här resultaten ser lovande ut krävs det mycket mer data innan det kan bli en av de ledande vaccinkandidaterna, säger Dr Ashley Birkett, director på  PATH Malaria Vaccine Initiative till BBC.

PATH Malaria Vaccine Initiative är en ideell organisation som arbetar med att ta fram nya vacciner mot malaria och som har som mål att eliminera sjukdomen.

Professor Jake Kurtis forskningsresultat publicerades i tidskriften Science i maj 2014

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s