Genetik

Personer som haft betydelse under 2015 enligt tidskriften Nature

dreamstime_l_40044176

Foto: Dreamstime

I december 2015 kom 195 länder överens om ett globalt klimatavtal där de  bland annat enades om att åta sig att sänka utsläppen av växthusgaser och att hålla den globala uppvärmningen under detta århundrade under 2 grader celsius. FNs klimatmöte hölls i Paris och Chrstiana Figueres har lett FNs klimatkonvention och dess arbete för att nå fram till ett avtal sedan hon tillträdde posten som Executive secretary för FNs klimatkonvention 2010.

Junjiu Huang

Den kinesiska molekylärbiologen Junjiu Huang använde CRISPR/Cas9 för att förändra en gen i mänskliga embryon. CRISPR/Cas9 är en metod som gör det enkelt att introducera ändringar i DNA sekvensen för vilken gen som helst och har använts på en rad olika celltyper. Metoden används i laboratorier världen över för att till exempel studera vilka gener som kan ha betydelse för sjukdomar som cancer och diabetes. Många har hyst förhoppningen om att metoden skall kunna användas för att göra ändringar i sjukdomsgener och på så sätt eliminera sjukdomar.

Junjiu Huangs arbete, som publicerades i april i tidskriften Protein and Cell , var det första där metoden använts på mänskliga embryon. Huang ändrade i beta-globin genen men det visade sig att även oönskade förändringar i andra gener ägde rum samtidigt. Hans arbete ledde till att en etisk debatt om när och hur metoden skall användas för att ändra det mänskliga genomet blossade upp. Framför allt visade hans resultat att man bör gå fram med försiktighet och att mycket arbete återstår med att utveckla metoden så bara de förändringar man vill åstadkomma sker.

Christiana Figueras och Junjiu Huang är ett par av de personer som haft stor betydelse under  2015 enligt tidskriften Nature. Läs om dem och de andra på tidskriftens lista över 10 personer som betytt mycket 2015.