Genetik

Morgonpigg eller nattuggla – generna styr

dreamstimeextralarge_60512269

Forskare har hittat 15 genvarianter som har betydelse för om vi är morgon eller kvällsmänniskor. Foto: Dreamstime

”Morgonstund har guld i mun”, heter det.  Ja, i alla fall för vissa människor och nu har forskare visat att förklaringen till att en del av oss gärna stiger upp i ottan finns i våra gener. 

Forskare vid företaget 23and Me, i Mountain View, USA analyserade DNA-prover  från nästan  90 000 individer som också fick svara på frågor om sina sömnvanor och om de beskrev sig själva som morgonpigga eller nattugglor. Resultatet visade att det finns 15 genvarianter som är vanligare hos morgonpigga personer. Om vi är morgonpigga eller inte styrs bland annat av vår biologiska klocka och störningar av dygnsrytmen är kopplat till  sjukdomar som typ 2 diabetes, fetma och depression. Sju av de femton genvarianterna forskarna hittade finns i eller i närheten av gener som man sedan tidigare vet har betydelse för dygnsrytmen. HCRTR2 som har koppling till narkolepsi hos hundar och människor, och VIP som har betydelse för REM sömn, är två av generna forskarna hittade.

Kvinnor morgonpiggare än män

dreamstimeextralarge_4343290

Foto: Dreamstime

Majoriteten (56%) av de som deltog i studien beskrev sig själva som nattugglor. Att vara morgonpigg är vanligare bland kvinnor och personer över sextio år. Studien visade också att morgonpigga individer mer sällan lider av sömnlöshet eller depression och klarar sig på mindre än åtta timmars sömn per natt.

Ytterligare två forskargrupper, en vid Massachusetts General Hospital, i Boston  och en vid University of Exeter i England  gjorde liknande studier och använde sig av DNA-prover från mer än 100 000 individer som finns i en engelsk biobank, UK Biobank. Även här fick personerna svara på frågor rörande sömn och skatta sig själva som morgonmänniskor eller kvällsmänniskor. De båda forskargrupperna identifierade i stort sätt samma gener som forskarna vid 23and Me vilket ger stöd till att de faktiskt har betydelse för regleringen av dygnsrytm och huruvida en person är morgonmänniska eller inte. Forskarna på Massachusetts General Hospital såg också ett samband mellan att vara kvällsmänniska och att ha genomgått en längre utbildning.

Artiklarna publicerades online den 2 februari, 2016 i BioRxiv och Nature Communications.

23and Me är ett företag som gör gentester.