Medicin

Blodprov kan visa vem som svarar på antidepressiva mediciner

dreamstime_xl_22455704För första gången har forskare tagit fram ett blodprov som visar om deprimerade personer kommer att svara på behandling med antidepressiva mediciner.

Alla läkemedel fungerar inte likadant på alla människor, det gäller också mediciner mot depression. Vissa personer svarar inte på antidepressiva läkemedel men det kan ta flera veckor innan det upptäcks och det finns i dagsläget inget sätt att veta på vem medicinen kommer att verka.

Nu hoppas forskarna bakom det nya testet att det skall gå att tala om vilka som inte svarar på läkemedlen genom att mäta mängden av två markörer för inflammation i blodet. På så sätt kan den här gruppen patienter redan från början få en annan behandling och slipper ta läkemedel som ändå är utan effekt.

Forskarna från King’s College i London har hittills prövat testet på en liten grupp 140 frivilliga personer som haft återkommande depressioner. Resultaten av deras studier  publicerades i tidskriften International Journal of Neuropsychopharmacology den 7 juni.

En tredjedel svarade inte på behandling 

I studien mätte forskarna nivåerna av två ämnen, macrophage migration inhibitor factor (MIF) och interleukin-1 beta i blodet innan personerna behandlades med antingen en serotonin återupptag hämmare eller ett tricykliskt antidepressivt läkemedel i 12 veckor. Båda är vanliga antidepressiva mediciner som påverkar nivåerna av signalsubstanser i hjärnan.

Efter behandlingen undersöktes vilken effekt medicinerna haft. Det visade sig att  ungefär en tredjedel av patienterna hade svarat dålig på läkemedlen och den gruppen hade också höga mängder MIF och interleukin-1 beta i blodet. Forskarna kunde visa att om nivåerna översteg ett visst värde var det mindre sannolikt att läkemedlen skulle ha effekt.

– Den här studien visar på en metod  som kan användas kliniskt för att individ anpassa behandlingen av depressiva tillstånd. Patienter vars nivåer av inflammationsmarkörerna överstiger ett tröskelvärde kan på ett tidigare stadium få en mer offensiv antidepressiv behandling där man ger en kombination av antidepressiva läkemedel eller lägger till en anti-inflammatorisk medicin, säger professor Carmine Pariante som lett studien, i ett pressmeddelande.

350 miljoner lider av depression i världen

Den här metoden måste testas i fler kliniska studier på många patienter innan det kan bli aktuellt att ta den i bruk.

Forskarna i King’s College kommer nu att undersöka effekten av att kombinera antidepressiva läkemedel med anti-inflammatoriska mediciner i behandlingen av depression.

Carmine Pariante påpekar också att det finns andra alternativ än läkemedel för att behandla depression. Samtal med psykolog eller psykiater och kognitiv beteende terapi är sådana alternativ.

350 miljoner människor i världen lider av depression och det är vanligare bland  kvinnor än män. Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång en depression som kan behöva behandlas  enligt Sjukvårdsupplysningen. Där finns också råd om vad man kan göra själv för att förebygga och minska risken för depression.

Professor Pariante har bland annat fått finansiellt stöd från läkemedelsföretagen Johnson & Johnson och Lundbeck och från the Wellcome Trust som ingår i två  konsortium som stöttar forskning om depression och inflammation där också läkemedelsbolagen Pfizer och GSK ingår.

Foto: Dreamstime