Neurologi

Parkinsons sjukdom behandlas med flera mediciner

Mediciner

Många olika läkemedel behövs för att behandla Parkinsons sjukdom Foto: Ragnhild Ahlgren

Darrar och skakar handen, känns armen stel, har du svårt att röra dig och är du över 50 år? Då finns risken att du har Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom som runt 20 000 personer har i Sverige. 

Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts ner och dör. Dopamin behövs för att hjärnan ska kunna kontrollera våra kroppsrörelser och utan dopamin får man svårare att röra sig.

Vad som orsakar Parkinsons sjukdom vet man inte. Ålder och ärftliga orsaker är de främsta riskfaktorerna och sjukdomen är vanligare bland män. Diagnosen ställs utifrån personens sjukdomshistoria och genom en neurologisk undersökning. Det går inte att upptäcka sjukdomen genom blodprov eller röntgen.

Sjukdom med långsamt för förlopp

Parkinsons sjukdom har ett långsamt förlopp och symtomen kommer smygande och förvärras med tiden. Skakningar, stelhet, svårighet att röra sig och muskelsvaghet är några av symtomen Det går inte att bota sjukdomen men med läkemedel kan symtomen behandlas.

Symtomen varierar mycket från person till person och även behandlingen skiljer sig mellan individer. Den vanligaste behandlingen är att tillföra hjärnan nytt dopamin genom ett läkemedel som omvandlas till dopamin av de nervceller som finns kvar.

Den här behandlingen kan fungera bra många år men med tiden blir det svårare att hålla en jämn behandling över dygnet och under vissa tider får man svårt med ofrivilliga rörelser, skakningar och stelhet. Genom att kombinera olika mediciner kan man förlänga den symtomfria tiden på dygnet och det kan handla om att patienter får ta 30 olika tabletter vid 15 tillfällen på dygnet.

Skräddarsydd behandling

För att få en optimerad behandling måste man testa många mediciner och kombinationer för att skräddarsy behandlingen för varje patient.

När man ändå inte kan få en god effekt av läkemedlen kan det vara aktuellt med mer avancerad behandling antingen genom att ge en jämn tillförsel av läkemedel via en bärbar pump eller genom elektrisk stimulering av nervceller via elektroder som opereras in i hjärnan, Deep Brain Stimulation.

Visste du att:

  • Parkinsons sjukdom är uppkallad efter den engelske läkaren James Parkinson som levde 1755 -1824. Han är den första som dokumenterade sjukdomen
  • ”Världsparkinsondagen” hålls den 11 april på James Parkinsons födelsedag.
  • I  världen finns det 5 miljoner personer med Parkinsons sjukdom
  • Arvid Carlsson fick Nobelpriset 2000 för upptäckten av dopamin

Det här är ett sammandrag av en artikel som tidigare publicerats på websiten http://www.vetenskaphälsa.se