Infektion

Malaria minskar men drabbar fortfarande miljoner

Den 25 april är den internationella malaria dagen och WHO rapporterar i sin Malaria Report för 2015 att sedan 2000 har dödligheten i malaria minskat med 60 procent i hela världen, i Afrika är siffran 65 procent och 71 procent bland barn.

Myggnät sprejade med insektsmedel, snabb-test för att ställa diagnos, insektsmedel för inomhusbruk och artemisininbaserade läkemedel har bidragit till att kontrollera sjukdomen.

Feature about malaria in Tanzania

Den här kvinnan sätter upp ett myggnät runt sin säng i Tanzania. Foto: WHO/S Hollyman

Trots det, riskerar  3.2 miljarder människor att få malaria. 2015 fick 214 miljoner människor sjukdomen och mer än 400 000 dog.

Förra året gjorde den europeiska  läkemedelsmyndigheten en positiv bedömning av ett malariavaccin för första gången. I januari i år rekommenderade WHO storskaliga test av vaccinet på flera ställen i Afrika vilket kan vara ett steg på vägen mot att ha ett effektivt vaccin att ge små barn.

Resistens hos malariamyggan Anopheles mot de myggmedel som används på myggnäten ökar och i flera länder runt Mekong-deltat har parasiten Plasmodium Falsiparum blivit resistens mot artemisinin vilket gör att sjukdomen kan öka igen och visar att det behövs mer forskning för att ta fram effektiva läkemedel, insektsmedel och vaccin.