Neurologi

Kläder hjälper läkare ställa epilepsi-diagnos

DSC_0548

Alain Quemat, från  Exalead, visar den T-shirt och mössa som hjälper läkare att snabbare ställa diagnos på epilepsi patienter. Kläderna innehåller många sensorer som registrerar när patienten får ett anfall. Foto: Ragnhild Ahlgren

Runt 50 miljoner människor har epilepsi i världen, det gör den till den vanligaste neurologiska sjukdomen. Start-up företaget BioSerenity lanserar nu kläder som kan registrera när en patient får ett epileptiskt anfall.

– Att ställa diagnos på epilepsipatienter kan vara svårt och tidskrävande och innebär många gånger att patienten måste tillbringa flera timmar på sjukhus uppkopplad till en EEG- maskin som mäter hjärnans aktivitet, säger Pierre-Yves Frouin, en av grundarna av BioSerenity.

Med hjälp av den T-shirt och mössa som hans företag skapat kan patienten i stället vistas hemma och undersökningen kan pågå under längre tid än vad som är möjligt eller rimligt på sjukhuset. Kläderna innehåller sensorer som läser av elektro-fysiologiska signaler och känner på så sätt av när patienten får ett anfall.

Istället för en stationär dator som registrerar signalerna från EEG maskinen kommunicerar sensorerna i kläderna med en app på patientens smartphone via bluetooth eller Wi-Fi. Appen gör en första bearbetning av signalerna och lagrar sedan informationen i ”molnet”  där den finns tillgänglig för läkare att titta på och ställa diagnos.

Produkterna kliniskt testade

Pierre-Yves Frouin

Pierre-Yves Frouin, CEO och en av grundarna av företaget  BioSerenity. Foto: Ragnhild Ahlgren

Intresset har varit stort ifrån epilepsiföreningar över hela världen och många har stött BioSerenity ekonomiskt, berättar Pierre-Yves Frouin.

Företaget har funnits i två år och tröjan och mössan är sedan i maj i år godkända  inom EU.

– Våra produkter är nu kliniskt testade. De är inte till för personligt bruk utan är klassade som medicinsk-tekniska produkter och måste förskrivas av en läkare, säger Pierre-Yves Frouin.

Epilepsi är en kronisk sjukdom och epileptiska anfall kan förekomma på olika sätt. Vissa individer får kanske ett par anfall under hela livet medan andra kan få flera anfall per dag.

60 000 har epilepsi i Sverige

Störningar i aktiviteten hos hjärnans nervceller utlöser anfallen. De kommer alltid plötsligt och kan bestå av ofrivilliga rörelser eller konvulsioner och påverkar ofta medvetandet. De kan pågå i allt från sekunder till minuter och upphör av sig själva. I Sverige har  minst 60 000 personer sjukdomen enligt Svenska Epilepsiförbundet. Sjukdomen behandlas med läkemedel men trettio procent av patienterna svarar inte på behandling.

BioSerenity samarbetar med Exalead, ett företag som specialiserat sig på att samla in och analysera stora mängder data, för att leta efter signaler som visar vad som kan utlösa ett anfall eller när ett anfall är på gång.

Sömnrubbningar står på tur

– Vi letar efter ”digitala” biomarkörer, säger Alain Quemat, från  Exalead och pekar på datorskärmen där man kan se EEG-mätkurvor från flera patienter. All information som samlas in görs anonym. Den bearbetas och så hoppas vi att kunna koppla samman vissa mönster med anfall, fortsätter han.

Det här ligger ännu i framtiden men BiosSerenity hoppas på att samarbeta med stora sjukhus i Europa och att samla in data från många epileptiker så att det går att dra slutsatser från informationen och på så sätt hoppas man kunna lära sig mer om sjukdomen.

BioSerenity arbetar inte bara med epilepsi utan även andra sjukdomar där man kan applicera deras teknik.

–  Vi har nu finansiering för att studera sömnrubbningar och hjärtproblem, säger Pierre-Yves Frouin. Vi vill också arbeta med MS och Parkinson, sjukdomar som har med rörelser att göra.

BioSerenity ligger i Paris och har 35 anställda i dag.